Aanhef

     

 

   

Onhoog
Voorwoord
Inhoudsopgave
Inleiding
De Koninklijke Jaren
Heren van stand
Typisch Apeldoorns
De nieuwe tijd
De wapens en de sport
Bijlagen
Sitemap

Zoeken naar:

Op deze pagina's van de website van de Koninklijke Scherpschutters van de Veluwe wordt de geschiedenis van de vereniging verteld.

Het gehele verhaal is verzameld en in 1992 in boekvorm gepubliceerd door A.A. Vreven.

Omdat we buitengewoon trots zijn op onze geschiedenis en de manier waarop de heer Vreven deze heeft weergegeven hebben we gemeend deze te moeten digitaliseren en op onze website te publiceren.

Omdat niet iedereen het op prijs stelt om met naam en toenaam op het Internet genoemd te worden, hebben we het hoofdstuk 'De mensen en de vereniging' weggelaten.
Er zijn kleine afwijkingen ten opzichte van het boek, omdat op basis van documenten bleek dat de krantenartikelen waarop de oorspronkelijke tekst was gebaseerd niet altijd correct was. Onze dank gaat uit naar de heer J. Klein Nagelvoort voor het ter beschikking stellen van deze documenten.

We wensen u veel leesplezier!

Het bestuur van de Koninklijke Scherpschutters van de Veluwe.

 

Hit Counter

 


De Koninklijke Scherpschutters van de Veluwe ( KSvdV ) is lid van de Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie ( KNSA)

 
            


Copyright 2001/2003 K.S.v.d.V. Alle rechten voorbehouden.
Opmerkingen over deze website kunt u sturen aan webmaster@ksvdv.nl

This page is best to be viewed on a monitor