Welkom

konkroon


Hierbij nodigen wij alle leden uit voor de Algemene Vergadering 2018 van KSvdV.

Datum: maandag 4 juni om 20.00 uur in de Schuttershof.
Zie Hier: Algemeene Vergadering 2018


Zaterdagmiddagschieten
Ook gelegenheid tot vijfschotsluchtpistool. Het doel is het versterken van de onderlinge banden tussen leden onderling en leden van verenigingen in de omgeving.

Er is gekozen voor elke 3e zaterdag van de maand (uitgezonderd vakantiesluitingen en de maand december)
Banen open: van 16.00 tot 18.00 Bar/keuken open: van 16.00 tot 19.00.

Na het boodschappen doen
Dit geeft de mogelijkheid om na het boodschappen doen even te ontspannen door te schieten en daarna even gezellig bij te kletsen aan de bar met een hapje en een drankje.

5-schots luchtpistool.
De vereniging heeft ook 2 stuks vijfschots luchtpistolen aangeschaft met de bij behorende installatie. Het is de bedoeling deze discipline t.z.t. ook op deze middagen op te zetten op het tweede deel van de geweerbaan. Voorlopig is dit een test fase. Alleen bij voldoende deelname wordt e.e.a. doorgezet.

De volgende datums zijn vast gesteld: 3e zaterdagen van de maand:
20-januari , 17-februari, 17-maart, 21-april , 19-mei , 16-juni , 15-sept. , 20-okt , 17-nov.


vakantiesluitingen 2018

vakantiesluiting 09 juli - 17 aug