Welkom bij de Kon. Scherpschutters van de Veluwe

De vereniging is gesloten na het besluit van het kabinet om vanaf zondag 28 november als onderdeel van de strijd tegen het coronavirus de sportaccommodaties dagelijks tussen 17.00 uur en 05.00 uur te sluiten.De maatregelen ter bestrijding van het coronavirus treffen de hele samenleving en dus ook de sport.

 NOC*NSF en de sportbonden roepen iedereen op om zich aan de basisregels te houden en de nu en eerder al afgekondigde maatregelen zo goed mogelijk op te volgen. ""We gaan er vanuit dat we na deze avondsluiting van een paar weken met de sport weer volwaardig open kunnen.


Algemene Vergadering

Is komen te vervallen


Vakantie Sluiting 2021
Maandag 20 december t/m vrijdag 31 december