Welkom bij de Kon. Scherpschutters van de Veluwe

 


Binnen-schietbanen blijven gesloten nader bericht.

Het kabinet heeft de lockdown in Nederland gecontinueerd tot en met in ieder geval 28 april 2021. Als gevolg daarvan blijven de maatregelen zoals die al met ingang van 15 december 2020 gelden, nog van toepassing. Voor een overzicht van die maatregelen zie

https://www.knsa.nl/nieuws/archief-2021/update-binnen-schietbanen-blijven-gesloten-tot-en-met-20-april-2021/

Dat betekent dat voorlopig de binnen-schietbanen gesloten moeten blijven. De buiten-schietbanen blijven open, met een kleine verruiming van de maximale groepsgrootte van 2 naar 4 personen met ingang van 16 maart 2021.

Voor het overige verandert er dus niets en moeten schietsportverenigingen die beschikken over een buiten-schietbaan zich ook houden aan de maatregelen en voorschriften die van toepassing zijn en zijn opgenomen in model-protocollen die de KNSA samen met NOC*NSF, heeft opgesteld.

Voor de meest actuele versie van het algemeen protocol ‘verantwoord sporten’ van NOC*NSF zie de website van NOC*NSF: http://nocnsf.nl/sportprotocol.

 


Baan reservering GESLOTEN !

Pistoolbaan of Geweerbaan

 


COVID-19

Lees verder >

 

Guus vreven 1945-2020