Commissie “Lang”

Onder Commissie “Lang” vallen de disciplines:

Klein Kaliber Geweer (KKG)
Klein Kaliber Karabijn (KKK)
Luchtgeweer (LG) en luchtpistool (LP)
Groot Kaliber Geweer (GKG)
Historisch wapen (geweer)

De klein kaliber disciplines worden geschoten op 12,5 mtr banen waarvan de KSvdV er 10 ter beschikking heeft. Als er met een luchtwapen wordt geschoten, wordt de schijf  op 10 meter gezet.

KKK en KKG schieten

Zoals gezegd, wordt op 12,5 meter geschoten. De houding is geknield. Er wordt met kaliber .22 geschoten. Wie een keer met een geweer of karabijn wil schieten, kan dat doen op maandagavond. Men krijgt dan een introductie, waarbij 5 schoten gelost mogen worden. Wanneer iemand lid wordt en hij of zij kiest voor klein kaliber geweer of karabijn, dan volgen er tien lessen, waarin o.a. veiligheid en schiettechniek worden bijgebracht. Nadat de lessen gevolgd zijn, moet er afgeschoten worden, waarbij een bepaald aantal punten moet worden gehaald. Daarna is men gerechtigd om zelfstandig te schieten. Men kan dan gebruik maken van een verenigingswapen. Wel moeten de kaarten en munitie bij de griffier gekocht worden. De overgebleven munitie mag je niet mee naar huis nemen. Op het doosje schrijf je je naam op en daarna wordt het doosje opgeborgen in een metalen kist, die weer in de  kluis verdwijnt. Als men vrij mag schieten, kan men meedoen met de interne competitie, die telkens een looptijd van een jaar heeft. In dat jaar dient men 15 beurten te schieten, waarbij telkens 6 kaarten met 5 schoten moeten worden ingeleverd. Dus per beurt  30 schoten. Daarnaast wordt een kaart als de zogenaamde bekerkaart aangemerkt., waarbij je dus ook meedoet aan de bekercompetitie.
Als men lid wordt heeft men verder de verplichting om de cursus baancommandant en de cursus wapens en munitie te volgen. Deze cursussen beleggen elk een avond en worden in ons verenigingsgebouw gegeven.
Er kan KKG en KKK worden geschoten op maandagavond en vrijdagavond van 19.30 uur tot 22.00 uur.

Jeugd

Door de jeugd wordt er met luchtgeweer en luchtpistool geschoten. De kaart staat daarbij op 10 meter. Vanaf 12 jaar kan men lid worden. Men is jeugdlid tot en met 20 jaar. De jeugd schiet op vrijdagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur ( muv schoolvakantie”s) onder begeleiding. Met het luchtgeweer wordt in dezelfde houding geschoten als bij het schieten met een klein kaliber geweer of karabijn. Met een luchtpistool wordt staand geschoten met gestrekte arm.

Groot Kaliber Geweer (GKG)

Algemeen

De vereniging is van oorsprong een Groot Kaliber Geweer vereniging. Echter het GKG schieten in Nederland wordt door het gebrek aan 100 meter banen steeds moeizamer. Ook de vereniging beschikt niet (meer) over eigen 100 meter banen. Om de traditie toch voort te zetten huurt de vereniging daarom 100 meter banen. Dit zijn:

1. De particuliere schietbaan van SV. Neerlandia te Ede.
2. In incidentele gevallen en onder bijzondere voorwaarden de particuliere geheel open schietbaan van SV. Willem Tell te Brummen.

Omdat dit gehuurde banen zijn beschikt de vereniging niet over opslagruimte ter plaatse. De consequentie is dat de GKG schutters “zelfvoorzienend” moeten zijn. D.w.z. zelf moeten zorgen voor schijven, nietmachine, plakkers, schietmatje, baankijker en alles wat zij verder nog nodig (denken te) hebben. 100 meter geweerschijven zijn te koop aan de balie op de Schuttershof.

Omdat door de beperkte capaciteit er geen ruimte en tijd is voor het instructie geven aan beginnende GKG schutters, hebben alleen toegang tot de banen:
 leden die minimaal 1 jaar lid zijn
 de introductie in het klein kaliber geweer schieten met goed gevolg hebben doorlopen.

Het eerste punt geldt niet voor het 100 meter GKG schieten dat ook mogelijk is

<snip>

Onder groot kaliber geweer wordt verstaan ieder geweer dat schiet met een metalen patroon met een centraal slaghoedje. Het verschil met klein kaliber geweer is dus niet het kaliber want er zijn groot en klein kaliber geweren in kaliber 0.22 (5,5 mm), maar de ontstekingsvorm en, wat belangrijker is, de kracht van de afgevuurde patroon. Groot kaliber geweer of GKG wordt uitsluitend verschoten op afstanden van 100 meter of meer. Dat wordt steeds moeilijker in ons dichtbevolkte landje. De vereniging heeft helaas geen eigen GKG banen, maar huurt banen van verenigingen die nog wel beschikken over eigen 100mtr banen (Willem Tell in Brummen en SV. Neerlandia in Ede).
GKG is de oudste discipline van de vereniging (zie de historie) en ook de meest veeleisende en daarmee het ‘koningsnummer’. Een richtfout op 100 meter straft zich nu eenmaal meer af dan op 12 meter en op buitenbanen heb je ook nog te maken met wisselende wind en veranderend licht.

Hoe begin je met GKG?

 

Je kunt niet beginnen met GKG. Door het gebrek aan baancapaciteit is er onvoldoende capaciteit om aspirant GKG schutters op te leiden in de elementair principes van de veiligheid, trekkertechniek etc. Anderzijds is er qua techniek en opleiding geen enkel verschil met klein kaliber geweer. Daarom is er besloten dat aspirant buitenbaanschutters het basisprogramma leskaart pistool en klein kaliber geweer  en aanvullend daarop leerling ladder klein kaliber geweer  en/of geweer (voor Historisch Wapen) met voldoende gevoel voor de veiligheidsprocedures doorlopen moeten hebben, alvorens zij verdere opleiding krijgen in het specifieke buitenbaan onderdeel. Of de aspirant voldoende ‘veilig’ is om deel te nemen aan het GKG programma is ter beoordeling van de opleidingsfunctionarissen KKG
De vereniging heeft de beschikking over een ruim aanbod van verenigingswapens en bijbehorende munitie. Je hebt dus alle gelegenheid om verschillende typen wapens en munitie te proberen.

De onderdelen

Groot Kaliber Geweer kent de volgende onderdelen:
·          Militair geweer: dat is ieder geweer dat in gebruik is of is geweest bij de defensie van een land
·          Veteranen geweer: dat is ieder grendelgeweer van voor het jaar 1945
·          Standaard geweer: dat is ieder geweer met een gewicht beneden de 5,5 kg, zonder schouderhaak. Qua uitvoering zijn deze geweren volledig identiek aan de Standaard KKG geweren met uitzondering van het kaliber uiteraard. KKG standaard geweer is derhalve een ideale voorbereiding voor het GKG schieten.
Van ieder type heeft de vereniging wapens.
De KNSA kent ook nog het onderdeel Vrij geweer maar dat is eigenlijk bedoeld voor 300 meter. Het onderdeel wordt dan ook in de vereniging niet verschoten.

De verenigingswapens

De vereniging beschikt momenteel over de volgende verenigingswapens:
·          AR 15, 223 kaliber.
·          Lee-Enfield, militair en of veteranen grendel geweer (3)
·          Mauser 98K, militair en of veteranen grendel geweer (1)
·          Schulz en Larsen, standaard (grendel) geweer (1)
·          CZ, standaard grendel geweer .223

Niet alle geweren zijn altijd op de baan aanwezig. Wilt u er zeker van zijn dat een bepaald wapen er is vraag het dan van te voren aan bij Guus Vreven (voor Brummen)

De GKG commissie is van mening dat schieten naast een plezierig tijdverdrijf een serieuze sport is waarin het verbeteren van de eigen schietprestaties centraal staat.  Hiervoor en ook in verband met de steeds verder aanscherpende eisen vanuit de wetgever is het gecombineerde wedstrijd/trainings reglement  opgesteld.

GKG  wedstrijd/trainingsreglement

Er zijn vijf verenigingswedstrijden. Twee van deze wedstrijden zijn open en hebben tot doel het bij elkaar brengen van  schutters die normaal verschillende disciplines schieten. De andere drie wedstrijden hebben tot doel de schietvaardigheid van de GKG schutter op een hoger peil te brengen en de geoefendheid van de schutter (noodzakelijk bij het aanvragen van een (nieuw) wapen objectief te kunnen beoordelen door de GKG commissie.  Deelname aan mimimaal één van de verplichte wedstrijden wordt vereist van alle schutters. Voor aspirant GKG schutters is om ervaring op te doen met alle typen wapens in hun eerste seizoen deelname aan alle drie wedstrijden verplicht.
Uiteraard kan iedere schutter desgewenst aan alle wedstrijden deelnemen.

Beste buitenbaanschutter

(in samenwerking met HW en KKG commissie)

Zwart kruit revolver  25 meter

KKG    50 meter
GKG  (militair) 100 meter

Staand,     12 schoten (tien hoogste tellen)
Knielend, 15 schoten (tien hoogste tellen)
Liggend,  15 schoten (tien hoogste tellen)
Ringeling trofee

 

KKG   100 meter

 

Liggend,  15 schoten (tien hoogste tellen)

 

 

De Beste buitenbaan schutter vindt plaats op de baan in Brummen, de Ringeling trofee in Ede.
De verplichte wedstrijden
Wedstrijd Wapen(s) Wedstrijdserie: Houding / schoten
Zilveren schild Garand M1 Liggend,  maximaal 16 schoten ( 2 clips),

10 hoogste tellen

Halberstadt trofee Lee-Enfield Vrij,  maximaal 15 schoten, 10 hoogste tellen
Any Rifle Ieder geweer, ieder richtmiddel

Uitzondering: GEEN pootjes of opgelegd schieten toegestaan

Vrij,  maximaal 15 schoten, 10 hoogste tellen

De regels zijn:
·         Een wedstrijd mag maximaal vijf keer worden verschoten, waarbij de hoogste score meetelt voor de  overwinning.
·         De wedstrijden kunnen op iedere baan en datum (m.u.v. van die dagen waarop de open wedstrijden worden gehouden) worden verschoten.

·         Alleen nieuwe standaard schijven mogen worden gebruikt. Deze worde na afloop ingeleverd bij de wedstrijdsecretaris Guus Vreven.

Einde seizoen/prijsuitreiking

Het seizoen wordt afgesloten op de laatste schietkalenderdag van het jaar (zie schietkalender aan de andere zijde van dit blad). De prijsuitreiking vindt plaats aan het einde van het jaar, op de algemene prijsuitreiking van de vereniging.

Algemene regels

Alle aanwezigen worden geacht:
·         Het baanreglement te  kennen en de aanwijzingen van de baancommandant strikt op te volgen.
·         Indien gevraagd als baancommandant op te treden dan wel te assisteren bij andere werkzaamheden.

Hoe te beginnen?

Bent u nog nooit op een buitenbaan geweest c.q. dan meldt u zich aan als belangstellende bij een instructeur van KKG of HW. Deze bepaalt of u geen gevaar voor u zelf of uw omgeving vormt en is waarschijnlijk wel zo welwillend om u de eerste keer naar een buitenbaan te begeleiden en te introduceren. Zo niet dan geeft hij u een briefje waarin hij verklaart dat u voldoende geoefend bent en neemt u zelf contact op met de commissie “Lang”

De banen

De vereniging heeft momenteel de beschikking over de volgende 100 meter banen:
·         De militaire baan in Schaarsbergen op onregelmatige tijden (defensie bepaalt de datum niet wij).
·         De baan van SV. Neerlandia te EDE. Een woensdagavond per maand.
·         De baan van Willem Tell te Brummen. ( Een zaterdagmiddag in willekeurige keuze )
De exacte data hangen in de Schuttershof en staan op de website.

Iedere schutter is onderworpen aan het baanreglement en de ter plaatse gegeven voorschriften van de GKG commissieleden. Schutters zijn op verzoek van een commissielid verplicht op te treden als baancommandant of andere baanwerkzaamheden te verrichten.
Per baan zijn er verschillende mogelijkheden en gelden er verschillende spelregels. Dit zijn:

Schaarsbergen

TOT NADER BERICHT IS DEZE BAAN GESLOTEN

Open (allen schietpunten overdekt) defensiebaan “Arnhemse Heide”. 3 ,100 meter banen. Alleen toegankelijk voor leden en aspirant-leden (geen introducés) i.v.m. de defensie voorwaarden, als gesteld door de Regionaal Militair Commandant.
Geen vooraanmelding noodzakelijk. Verenigingswapens zijn beschikbaar.
Kantinefaciliteiten aanwezig.
Eén schietpunt beschikbaar voor historisch wapen en afhankelijk van de situatie soms twee (zowel 50 als 100 meter is daarbij mogelijk).
Alle drie de houdingen (liggend, knielend en staand) zijn mogelijk.

In verband met het noodzakelijke opbouwen en afbreken van de baan (schijven uit respectievelijk naar de schietloods transporteren) gelden de volgende regels.
De schietperiode van vier uur is ingedeeld in twee blokken van elk twee uur.
Schutters die in de eerste periode wensen te schieten dienen een kwartier voor aanvang aanwezig te zijn en te assisteren bij het opbouwen van de baan en krijgen de eerste banen toegewezen.. Schutters die na het opbouwen van de baan verschijnen kunnen schieten wanneer er plaats vrijkomt en dienen aanwezig te blijven tot het einde van de schiettijd en te assisteren bij het afbreken van de banen.

Adres: Koningsweg/ Hoek Hoenderlose weg te Schaarsbergen

 Ede

Volledig overdekte particuliere baan. Zes (6) schietpunten van 100 meter. Ook toegankelijk voor introducés, mits goedkeuring van de desbetreffende commissie.
Geen vooraanmelding noodzakelijk. Verenigingswapens zijn meestal beschikbaar, een aanvraag vooraf bij de baan coördinator Tomi Rhee geeft daarover zekerheid.
Gesloten televisiesysteem derhalve geen baankijker noodzakelijk, op- en afbouw niet van toepassing.
Geen kantinefaciliteiten.
Alleen GKG of KKG op 100 meter mogelijk. Geen historisch wapen (afzuiging !).
Alle drie de houdingen zijn mogelijk.

Adres : Horsterweg 9  te Ede. Dat is in Ede-West bij het sportpark.

 

Brummen

Open (alleen schietpunt zelf is overdekt) particuliere baan. Twee (2) honderd meter banen en zes 50 meter banen. Alleen liggend schieten is op de 100 meter banen mogelijk/toegestaan.

De zes 50 meter banen vormen de verantwoordelijkheid van de commissie Historisch Wapen.
De 100 meter banen die van de GKG commissie. Beperkte kantinefaciliteiten.

Gezien de beperkte capaciteit (twee stuks) van de honderd meter banen is vooraanmelding noodzakelijk. De procedure is als volgt. Iedere aangemelde en te plaatsen GKG schutter krijgt een baan toegewezen voor minimaal een half uur of zoveel langer als de planning toelaat (dus maximaal 16 GKG schutters per schietgelegenheid!). De aanmelding dient plaats te vinden op de vrijdagavond voorafgaande aan de schietdatum tussen 19.00 en 20.00 uur bij de coördinator . Toewijzing vindt plaats op grond van de criteria van “wie het eerste belt wordt ingeschreven en vol is vol”. Schutters die zich aanmelden maar niet komen opdagen worden voor de volgende keer uitgesloten. Introducés zijn toegestaan mits bij de vooraanmelding blijkt dat er ruimte is.

Adres: Eerbeekseweg 17a Brummen.
ROUTE: De weg langs het Apeldoorns kanaal volgen tot aan de afslag Eerbeek- Brummen (bij het speelgoedmuseum). Linksaf de brug over richting Brummen. Na ongeveer 2 kilometer aan de rechterkant.

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten