Lidmaatschap beëindigen

De enig juiste procedure om het lidmaatschap van de Koninklijke Scherpschutters van de Veluwe te beëindigen is om dat vóór 01 december van het lopende jaar schriftelijk te doen met een brief en/of E-mail aan de ledenadministratie.

>>   Vermeld hierin altijd uw actuele NAW gegevens ! <<

Het opzeggen van het lidmaatschap van een schietvereniging kan wettelijk vergaande consequenties hebben voor KNSA leden en/of verlofhouders.

Van een schriftelijke opzegging krijgt de afzender binnen vier (4) weken bevestiging.
Zonder schriftelijke bevestiging geldt dat uw opzegging niet is ontvangen.

Uw opzegging is alleen geldig indien dit schriftelijk is bevestigd is door het bestuur. Neem dan voor de zekerheid ook contact op met de ledenadministratie indien dit niet gebeurt is. Vragen met betrekking tot uw lidmaatschap of opzegging hiervan kunnen wel per e-mail (secretaris@ksvdv.nl) gesteld worden.

K.S. van de Veluwe
Laan van Zevenhuizen 399
7323 AW Apeldoorn

E-mail: secretaris@ksvdv.nl
Telefoon: 055-3 666 078