Coronavirus (update 18 mei 2020)

Binnenschietbanen:

De regering heeft voorts besloten dat binnenaccommodaties, dus ook binnenschietbanen, pas per 1 september 2020 opengesteld worden. De KNSA is omtrent dat besluit teleurgesteld. Immers, de schietsport kan ook binnen uitstekend worden beoefend met inachtneming van 1,5 meter afstand. Schietsportverenigingen waarvan het merendeel beschikt over binnenschietbanen, worden met dit besluit van 11 mei onevenredig gedupeerd. De KNSA zal daarom, in samenwerking met sportkoepel NOC*NSF, nogmaals bij het ministerie van VWS bepleiten om ook voor binnen-schietbanen (de schietsport is immers een non-contactsport) openstelling toe te staan, eerder dan pas op 1 september aanstaande.

De wettelijke verplichting tot sluiting van alle sportverenigingen en sportaccommodaties – en dus ook die voor de schietsport – in Nederland blijven van kracht tot en met 01 september 2020. Dat betekent dat in ieder geval tot die datum schietsportverenigingen geen activiteiten ( bijeenkomsten) mogen organiseren en dat alle verenigingsactiviteiten tot nader order zijn afgelast.

Tot 1 sept. zijn dus alle K.S. van de Veluwe activiteiten, alle opleidingen, cursussen en andere bijeenkomsten geannuleerd.

De maatregel is bedoeld om verdere verspreiding tegen te gaan en ervoor te zorgen dat kwetsbare mensen veilig blijven.Wij vragen u hierbij om solidariteit met de leden en vooral de ouderen en begrip voor de ingrijpende maatregelen.

Afdelingen Korpscheftaken binnenkort weer open.

Sinds 17 maart 2020 zijn de afdelingen Korpscheftaken van de Politie in verband met de coronacrisis gesloten. Vanaf die tijd worden er dus ook geen aanvragen voor wapenverloven en/of bij- en afschrijvingen van wapens in behandeling genomen.

De KNSA heeft de Nationale Politie erop gewezen dat de schietsportverenigingen die beschikken over buitenbanen, onlangs weer geopend zijn en als gevolg daarvan het aanvragen van wapenverloven en het bij- en afschrijven van wapens weer relevant is. De Korpsleiding heeft de KNSA inmiddels laten weten dat zij het verzoek in dezen van de KNSA terecht vindt en zal binnen enkele weken daarin concrete stappen zetten.

De afdelingen Korpscheftaken zullen met ingang van maandag 25 mei aanstaande de eerste werkzaamheden weer hervatten. Dat betekent dat gestart wordt met de aanvragen voor de bij- en afschrijvingen van wapens. Eerste aanvragen voor wapenverloven voor nieuwe aanvragers zullen later weer in behandeling worden genomen wanneer afspraken zijn gemaakt voor het, gegeven de omstandigheden, verantwoord kunnen afleggen van een huisbezoek (aldus de Korpsleiding).

De Politie heeft voorts laten weten dat het openstellen van de afdelingen Korpscheftaken niet direct betekent dat alle loketten opengaan; minimaal één loket per politie-eenheid zal als eerste de werkzaamheden hervatten. Het aantal locaties zal worden uitgebreid naar de normale situatie als deze ook zijn aangepast conform de richtlijnen. De snelheid waarmee dat gebeurt, is afhankelijk van de aanpassingen die noodzakelijk zijn.

Bij het maken van een afspraak worden verlofhouders geïnformeerd welke locatie beschikbaar is en welke voorzorgsmaatregelen in acht moeten worden genomen.

Schietbeurten:
Als gevolg van de verplichte sluiting van schietsportverenigingen en het annuleren van schietsportactiviteiten, is het voor sommige sportschutters, tevens verlofhouders zijnde, niet mogelijk om de wettelijk verplichte 18 schietbeurten te verrichten ter verlenging van het verlof. De KNSA zal bij de Nationale Politie bepleiten om voor diegene die kan aantonen dat het tekort aan schietbeurten het gevolg is van de maatregelen die in verband met het coronavirus zijn genomen, een uitzondering te maken en het wapenverlof toch te verlengen. Een en ander gebeurt dan met toepassing van artikel 2.4.2 van de Circulaire wapens en munitie.